ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์ที่ว่างอยู่

www.
.com .net .org .info .biz  
   แสดงเว็บ

   การสร้างชื่อเว็บไซต์

         ชื่อของเว็บไซต์มีความสำคัญมากการใช้ชื่อที่ดี
   จะช่วยให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทำได้ง่ายและกว้างขวางขึ้น
   ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับชื่อของเว็บไซต์เป็นอย่างมาก
   การตั่งชื่อเว็บไซต์มีหลักการทั่วๆดังนี้

       1. สื่อถึงสินค้าและบริการ
       2. สั่นหรือยาว ต้องจำง่ายพิมพ์ง่าย
       3. หลีกเลี่ยงสัญลักษณ์