...
กล่องการค้นหา
EMS

บริการจัดทำ และออกแบบ WebSite (เว็บไซต์)

      ปัจจุบัน Website มีบทบาทกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และจะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องใช้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา ธุรกิจ ห้างร้าน หรือองกรณ์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ฯลฯ และด้วยสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกที การลงมือก่อนจะให้เกิดความได้เปรียบในหลายๆด้าน

  งานที่เราทำ    
 
 • ออกแบบ ดูแล อัพเดท เว็บไซต์ ตั้งแต่ต้นจนจบ
 • ดูแลอัพเดท ปรับแต่ง CMS ต่างๆ
 • สร้าง Flash Animation , banner , Header , Slide Show และงานกราฟฟิคอื่นๆ
 • Web Programing (PHP&SQL)
 • SEO ทำเว็บไซต์ให้ปรากฎในผลการค้นหาของ Google (whitehat)
 • รับพิมพ์รายงาน
 • ออกแบบสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ
 • รับสอนการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื่องต้น
 • รับสอนการทำเว็บไซต์
 • รับจด Domain Name และเช่า Hosting
 • อื่นๆ ตามตกลง
   
ตัวอย่างผลงาน
       
 • webflowmeter01.jpg

  Website Flowmeterthai Co.,Ltd

  เป็นเว็บไซต์ที่จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับ เครื่องมือวัดต่างๆ รับงานทั้งจากหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน โรงงานหรือนิคมอุสาหกรรมต่างๆ

 • webtops01.jpg

  Website Topsccc Co.,Ltd

  เป็นเว็บไซต์ที่จำหน่าย อุปกรณ์นำเข้าประเภท อิเล็กทรอนิกส์ ในเกรดอุสาหกรรม
  เช่น Remote I/O Module, Panel pc, Converter&Repeater และอีกมาก

 • webauto01.jpg

  Website Automation Hunter Co.,Ltd

  เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับ Software SCADA System, Remote Control และ Monitoring System
  SoftWare งานสถิติต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี