...
กล่องการค้นหา
EMSออกแบบเว็บไซต์ และเตรียมข้อมูล
(Web Design and Content Editing)


     เป็นขั้นตอนของการออกแบบเค้าโครง หน้าตา และลักษณะทางด้านกราฟฟิกของ เว็บไซต์ เพื่อให้เพื่อชมเกิดอารมณ์ ความรับรู้ต่อ เว็บไซต์ ตามที่เราต้องการ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่นี้จึงควรมีความสามารถด้านศิลปะพอสมควร ซึ่งผลลัพธืที่ได้จะประกอบไปด้วย ไฟล์การฟฟิกต่างๆ ที่ใช้บน เว็บไซต์ เช่น โลโก้ ภาพพื้นหลัง ปุ่มเมนู ไอคอนที่เป็นหัวคอลัมน์ และแบนแนอร์โฆษณา

การออกแบบ เว็บไซต์ ยังรวมไปถึงการกำหนดสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่างๆ ที่ไม่ใช่ภาพกราฟฟิก เช่น ฟอนต์ ขนาด สีข้อความ สีพื้นบริเวณที่ว่าง สีและลวดลายของเส้นกรอบ เป็นต้น นอกจากนั้นองค์ประกอบเสริมอื่นๆของ เว็บไซต์ ก็ต้องถูกเตรียมไว้ด้วย เช่น ภาพเคลื่อนไหว Flash และโปรแกรม JavaScript ที่ใช้ตอบโต้กับผู้ชมหรือผู้เล่นเอฟเฟ็คต่างๆ

ในส่วนของเนื้อหา ขั้นตอนนี้จะเป็นการนำเอาเนื้อหาที่เลือกไว้มาปรับแก้ และตรวจทานความถูกต้อง เพื่อให้พร้องที่จะนำไปใส่ใน เว็บเพจ ในแต่ละหน้าในขั้นตอนถัดไป