...
กล่องการค้นหา
EMSลงมือสร้างและทดสอบ
(Construction and Testing)


         เป็นขั้นตอนที่ เว็บไซต์ ถูกสร้างขึ้นมาจริงที่ละหน้าๆ โดยอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟฟิกตามที่ได้ออกแบบไว้ เนื้อหาต่างๆ จะถูกนำมาใส่และจัดรูปแบบ ลิงค์และระบบนำทางจะถูกสร้างองค์ประกอบเสริมต่างๆถูกวางเข้าที่ อย่างไรก็ตาม เมื่อลงมือสร้าง เว็บไซต์ จริงเราอาจพบว่าสิ่งที่ออกแบบไว้แล้วบางอย่างไม่เหมาะสม หรือควรได้รับการปรับแต่ง ก็สามารถทำได้

          เว็บไซต์ ที่สร้างขึ้นมาควรได้รับการทดสอบก่อนที่จะนำออกเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหา การทำงานของลิงค์และระบบนำทาง ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์ และฐานข้อมูล นอกจากนี้ก็ควรทดสอบ เว็บไซต์ โดยใช้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกับของกลุ่มผู้ชม เว็บไซต์ เป้าหมาย เช่น เวอร์ชั่นของบราวเซอร์ บราวเซอร์ยี่ห้อต่างๆ ความละเอียดของจอภาพ ความเร็วที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อดูว่าผู้ชมเป้าหมายสามารถชม เว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่